Vul je gegevens aan

Persoonlijke informatie
Gelieve dit veld in te vullen
Gelieve dit veld in te vullen
Gelieve dit veld in te vullen
Gelieve dit veld in te vullen
Gelieve dit veld in te vullen
Gelieve dit veld in te vullen
Extra informatie
Hoeveel elektriciteit verbruik je per jaar?*
Gelieve dit veld in te vullen
Ben je eigenaar van de woning?*
Gelieve dit veld in te vullen
Welk type van dakbedekking heb je? *
Gelieve dit veld in te vullen

Opgelet: Plaatsing is enkel toegestaan op een asbestvrije (onder)dakconstructie

Hoe kunnen we je het beste helpen?*
Gelieve dit veld in te vullen
Gezinsbond informatie
Geef je lidnummer in zonder streepjes, vb.: 105473359
    De volgende velden ontbreken of zijn fout ingevuld
Klik je op indienen, dan ga je ermee akkoord dat Eneco en haar geselecteerde partners jou per telefoon en/of e-mail mogen contacteren over dit aanbod. Je contactgegevens worden alleen met geselecteerde partners gedeeld en worden via de privacy policy verwerkt.